CADEAU  TIP !  Roofvogel workshop: Falconry Experience Day
Nieuw
  
    workshop riant roofvogelen: Valkerij Lounge                 

START PAGINA Bedrijfsuitje Foto's Bedrijfsuitje Vergaderen Foto's Workshops Reacties Stage Contact

 

Vorige Pagina

Konijnen

Leporidae

konijnen overlastbestrijding met roofvogel en fretHet Europees of wild konijn (Oryctolagus cuniculus) woont in zelf gegraven, veelvuldig vertakte bouwen, met meerdere uitgangen. Men vindt de soort, dankzij het enorme aanpassingsvermogen, op de meest onmogelijke plaatsen. De bouw ligt tot drie meter diep, de totaal lengte van de gangen kan ruim 40 meter zijn. Bij de hoofdingang bevindt zich een hoop grond. Doordat konijnen zich vaak ophouden in stedelijke gebieden, op percelen met bomenaanplant, rondom nafta tanks, industrie gebieden, golfterreinen, bungalowparken en op begraafplaatsen kunnen of mogen de konijnen niet worden bejaagd met geweer. Hier biedt de valkenier uitkomst. Een roofvogel werkt geruisloos, zonder gevaar voor omstanders of schade aan gebouwen en bomen. Jagen met roofvogels binnen de bebouwde kom is toegestaan.

 

 Enkele praktijkvoorbeelden

Hovenier  Probleem: Vraat aan de bast van jonge aanplant. Zetten van kippengaas rondom het perceel was niet afdoende. Oplossing: verschillende bezoeken van onze valkeniers hebben de populatie op en rondom het perceel zo uitgedund dat vraat is uitgebleven.

Petrochemie  Probleem: Konijnen ondergroeven dijken rondom de nafta tanks. Naast het gevaar voor het personeel werd hierdoor ook de functie van de dijken tenietgedaan. Oplossing: periodiek bejagen met fret en roofvogels houdt de populatie binnen aanvaardbare normen.

Industrieterreinen Probleem: Konijnen knagen aan de in de grond liggende kabels en door hun gegraaf zorgen ze voor verzakking van bovengrondse buizen. Oplossing: periodiek bejagen met fret en roofvogels houdt de populatie binnen aanvaardbare normen.

Golfterreinen Probleem: Konijnen maken holes waar deze niet gewenst zijn. Golfers lopen blessures op door inzakken van oppervlakkige pijpen. Oplossing: periodiek bejagen met hond, fret en roofvogels houdt de populatie binnen aanvaardbare normen.  

Onze valkeniers hebben een gedegen kennis over het jagen met roofvogel, fret en netbuidel. Naast hun werkzaamheden als valkenier zullen zij ook adviseren over preventieve maatregelen om de konijnenoverlast ook op de lange termijn binnen de perken te houden.  

 Concreet

De overlast:

  •    Land- en tuinbouwschade

Konijnen kunnen zich enorm snel voortplanten: de jongen kunnen in hun geboortejaar al weer jongen krijgen. Daardoor kan het aantal dermate toenemen dat grote schade wordt aangericht. Vijf tot zeven konijnen gebruiken evenveel voedsel als een schaap. Ze hebben een voorkeur voor jonge planten en bloeiwijzen met veel eiwit. Naast grassen zijn klaver, granen, struikheide en zegge zeer geliefd.

  •    Gevaar/ongemak

Er zijn tal van vluchtgaten - bij een kolonie van 407 konijnen vond men er 2080 - met een loodrechte pijp om bij nood naar buiten te "springen". Wie door zo'n holte zakt loopt het risico op botbreuken..        

  •    Hardnekkige schadegevallen

Dijkvergraving (ook rondom nafta tanks), ondergraving van begraafplaatsen (verzakken van grafstenen en graven) en sportvelden. Ook bungalowparken lopen het risico van ondergraving.

 

De oplossing:  

  •    Wegvangen/Bejagen  konijnen overlastbestrijding met roofvogel en fret

Bejaging met roofvogel en fret is bij uitstek een goede methode. Men noemt dit de ecologische jacht omdat de roofvogels de prooi anders bejagen dan geweerjagers en omdat deze vorm van jagen zonder geluidshinder en hagelschade gebeurt.

Effect: Lange termijn door regelmatig opschonen van de populatie.

Kosten: Laag, konijnen zijn goed voedsel voor roofvogels waardoor we bij kleine  projecten tegen kostprijs & kilometervergoeding kunnen werken.

konijnen overlastbestrijding met roofvogel en fret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's Roberto Bogers / valkenier Twan Engelen

Terug naar boven...
Terug naar boven...
 

 

         Birds@Work          Mobiel  0651 999 251          Fax  084-729 3316         Email  vraag@valkenieren.nl

            'Valkerij Proeverij' is a registrated trademark
            Copyright 2004 Birds@Work
22 december 2008