CADEAU  TIP !  Roofvogel workshop: Falconry Experience Day
Nieuw
  
    workshop riant roofvogelen: Valkerij Lounge                 

START PAGINA Bedrijfsuitje Foto's Bedrijfsuitje Vergaderen Foto's Workshops Reacties Stage Contact

 

Vorige Pagina
Wetgeving Duiven

Duiven

COLUMBIFORMES

De verwilderde duif (Columba livia domestica L.) is een nakomeling van de rotsduif, losgelaten postduif en niet op hok teruggekeerde wedvluchtduif. Hij komt algemeen in Nederlandse steden en dorpen. Duiven nestelen op harde ondergrond zoals vensterbanken, zolders, verandakasten en balkons. Dit komt sterk overeen met de rotsformaties waar de voorvader van de verwilderde duif van nature thuishoort.  Bij dit alles laten ze uitwerpselen achter. Dit leidt tot vervuilde gebouwen, onhygiŽnische situaties en gevaar voor de volksgezondheid.

 Concreet

De overlast:

  •     Vervuiling en gevaar voor de volksgezondheid

Door een groeiende populatie duiven kan grote vervuiling optreden van de leefomgeving, met name rondom slaap- en nestplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn openbare ruimten van stations, winkelcentra, sport- en cultuuraccommodaties. Eťn duif vervuilt zijn omgeving met ca. 14 kg uitwerpselen per jaar. Ze kunnen gastheer zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen, veerluizen etc. De nestfauna omvat insecten waaronder motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen.

  •     Geluid

In woonwijken kan het koeren van duiven nabij slaapkamers voor geluidsoverlast zorgen.

  •     HygiŽne

Duiven in onze steden worden vaak getypeerd als de vliegende ratten. In hun uitwerpselen zitten vele besmettelijke bacteriŽn. De ammoniakhoudende uitwerpselen tasten steen- en gevelmateriaal aan.

 

De oplossing:

 

  •     Wegvangen   Birds@Work duiven inloopkooi Roda JC Stadion

Wegnemen van het probleem is de beste oplossing. Zo verplaatst het probleem zich niet. Wij doen dit op een snelle en adequate wijze zodat uw bezoekers en klanten vrijwel niets merken.  

 

Effectief: op middellange termijn

. Het wegvangen van duiven met kooien

Kooien kunnen bijvoorbeeld direct achter een luik van een dakkapel worden geplaatst. Gedurende een aantal dagen dient op vaste tijden voer gestrooid te worden rond de nog afgesloten kooien. De duiven zullen wennen aan de vaste tijdstippen. Daarna wordt het voer in de vangkooien gestrooid waaruit zij, eenmaal binnen gelokt, niet meer kunnen ontsnappen. Regelmatig zullen de kooien moeten worden gecontroleerd en gevangen duiven
afgevoerd. Het wegvangen van wilde duiven vereist toestemming van de eigenaar van het monument.
Wanneer dit wegvangen zorgvuldig en frequent doch vooral op grotere schaal plaatsvindt, kan een populatie
verdwijnen. Uit informatie van de Monumentenwacht is gebleken dat deze methode in de praktijk
goed werkt mits deze door deskundigen wordt uitgevoerd
.

Het stelselmatig wegvangen van duiven met daartoe ingerichte kooien is een beproefde en effectief gebleken methode.

R I J K S D I E N S T  V O O R  D E  MO N U M E N T E N Z O R G

 

 

  •     Verjagen en/of Weren Birds@Work duiven verjagen en invangen Heineken transporthallen

Dit is in het geval van duiven een minder goede optie  Het verjagen met roofvogels heeft alleen effect door de voortdurende of regelmatige aanwezigheid van onze valkeniers met roofvogels. 

 

Effect: alleen door regelmatig bezoek van een van onze valkeniers.  

 

Terug naar boven...
Terug naar boven...
 

   

         Birds@Work          Mobiel  0651 999 251          Fax  084-729 3316         Email  vraag@valkenieren.nl

            ģ 'Valkerij Proeverij' is a registrated trademark
            Copyright © 2004 Birds@Work
22 december 2008